Artikel Terbaru
Kontak Perusahaan
image

Kontak Perusahaan

Led Intelligent
image

Led intelligent

Pju Solar Panel 5w
image

Pju Solar Panel 5W

Led Corn
image

Led Corn

Led DC Premium
image

Led DC Premium

Led Dragon Ball
image

Led Dragon Ball

Led Fan 40W
image

Led Fan 40W

Energy Saving Lamp Twister Type

Logo KEIBU

Lampu Hemat Energi KEIBU KEIBU Type TINY TWISTER
Energy Saving Lamp
Spesification
Voltage  : 170V - 240V
Base  : E 27
Life Time  : 6000 Hour
Watt  : 7W
Technology  : 3 Phosphor
Warranty : 1 Year    

Lampu Hemat Energi KEIBU KEIBU Big Twister Lamp
Energy Saving Lamp
Spesification
Voltage  : 170V - 240V
Base  : E 27
Life Time  : 8000 Hour
Watt  : 5W, 7W, 9W, 11W
  : 13W & 15W
Technology : 3 Phosphor
Warranty : 1 Year    

Lampu Hemat Energi KEIBU KEIBU Big Twister Lamp
Energy Saving Lamp
Spesification
Voltage  : 170V - 240V
Base  : E 27
Life Time  : 8000 Hour
Watt  : 20W, 23W, 25W, & 28W
Technology  : 3 Phosphor
    With Fuse Protector
Warranty : 1 Year    

KATALOG
image

Katalog Online bisa langsung Download

image

3 Phosphor

ALL PJU
image

ALL PJU

hit counter

.